«

»

máj 15

Športové hry seniorov opäť na výbornú

Jazerčania majú osem medailí

Športové hry seniorov majú už svoju tradíciu. Organizujú sa zimné a tiež letné, ktoré boli uplynulú sobotu v našej mestskej časti. Pravidelne sa do nich desaťčlennými družstvami zapája všetkých sedem základných organizácií Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Košice – mesto.

 


„Súťažnými disciplínami,“ ako ich predstavil predseda spomínanej organizácie Ivan Hudec, „sú hod šípkami, kop futbalovej lopty do bránky, hádzanie loptičiek na cieľ a hod lopty do basketbalového koša. V hrách pravidelne súťaží od 60 do 80 seniorov, ktorí majú radi šport, a tak, primerane veku a schopnostiam, sami sebe dokazujú, že ešte im to ide a vedia si so šípkami i loptami poradiť.“

Aj na týchto hrách treba oceniť prístup dôchodcov, ktorí nezabúdajú, že pohyb je to, čo musí patriť k ich životu a mobilite. Keď sa k tomu ešte pridajú stretnutia s rovesníkmi z iných organizácií a „vyburcovanie“ seba samého, aby som sa dobre umiestnil, takýto adrenalín je super a ako športový doping rozhodne povolený

Medzi súťažiacimi boli aj športovci z našej, jazerskej základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí získali osem ocenení, čo je vynikajúca bilancia. Zablahoželala im a všetkých seniorov, ktorí obsadili niektoré z hodnotených umiestnení, ovenčila medailami starostka Lenka Kovačevičová.