«

»

máj 02

Vypukne to zajtra

Pestrá zmes programu od mestskej časti začne 3. mája o 14:00 hodine a potrvá až po 18:00 hodiny, kedy preberie zábavnú štafetu mesto.

V programe „Jazero žije!“ vystúpia: Jazerské mažoretky, speváci zo SSOŠ Bukovecká, spevácka skupina Jazerský Maratonci, Ľudový spevokol Jazerčan, skupina Klasik Band, USMIEVANKA, G Mini Dance Team, Sačurovskí chlopi, Ľubomír Hajník a Katarína Feničinová s pásmom ľudových tancov i Tanečná skupina T.I.M Group Slovakia.

Okrem programu na pódiu je pripravený aj SKÁKACÍ HRAD – PIRÁTSKA LOĎ, maľovanie na tvár, maskoty, Knižnica pre mládež mesta Košice pripravila tvorivé dielne pre deti + burza kníh a Výmenník Važecká v spolupráci s Loďkou nádeje – tvorivé dielne, výstava fotografií, drotárske ukážky.