«

»

máj 02

Vážení spoluobčania,

S hrdosťou a uznaním sa mestská časť každý rok obracia na vás, našich obyvateľov, aby sme spoločne vybrali vynikajúce počiny a úsilie ľudí, ktoré napomáhajú k životu a rozvoju našej komunity.

Ceny, ktoré udeľujeme, nie sú len symbolom našej vďačnosti, ale aj povzbudením pre tých, ktorí sa snažia posúvať naše sídlisko vpred. Máme radosť z toho, že môžeme udeliť Ceny mestskej časti, Čestné uznanie mestskej časti a Ceny starostky mestskej časti tým, ktorí si ich zaslúžia. Vaše návrhy a odporúčania nám pomáhajú vybrať tých najlepších kandidátov, ktorí si svoje ocenenie naozaj zaslúžia.

Veríme, že každý z vás má v okolí niekoho, kto si zaslúži byť ocenený za svoj prínos. Vaše odporúčania a návrhy sú pre nás vzácnym pokladom, a preto vás srdečne vyzývame, aby ste nám o svojich susedoch, známych alebo neznámych, povedali viac. Pomôžte nám objaviť skryté perly našej komunity a oslavovať ich úspechy spoločne.

Tlačivá na podanie návrhu nájdete tu: https://www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=3199