«

»

mar 09

Pribudnú nové stromy

Už o niekoľko dní začnú práce na náhradnej výsadbe stromov, ktoré rástli popri Slaneckej ceste a boli odstránené z dôvodu jej prestavby.

Tento rok na sídlisku Nad jazerom pribudnú nové stromy v lokalitách medzi MŠ Dneperská a Uralskou ulicou, kde bude vysadených 13 stromov. Najviac drevín pribudne v okolí mimoúrovňovej križovatky Nižné Kapustníky – Slanecká cesta, kde pribudne 106 stromov.

Výsadba má byt ukončená do konca marca.