«

»

mar 13

Slanecká aktuálne

Od utorka 7. marca došlo k zmene organizácie dopravy na križovatkách pri OC Tesco a na križovatke na ulici Pri Krásnej. Pri OC Tesco jazdia autá po náhradnej komunikácii z cestných panelov. Križovatka na ulici Pri Krásnej je úplne uzavretá a vodiči sa do tejto lokality dostanú cez Golianovu ulicu.

⚠️ Aké práce sú v pláne od 13. 3. do 19. 3. 2023?

👉 PONDELOK – NEDEĽA
Odkop terénu na výmene podložia križovatky TESCO, Lubina, Pri krásnej
Pokládka geokompozitu a sypanie štrkodrvy, montáž podpornej skruže pre priečnik mosta

👉 PONDELOK – UTOROK
Budovanie drenáže podložia

👉 PONDELOK – PIATOK
Búranie betónov regulácie Myslavského potoka, budovanie cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Galaktická, Ladožská, Rovníková a Napájadlá, budovanie cestnej kanalizácie a napájanie uličných vpustí, budovanie pätiek pre verejné osvetlenie, ochrana horúcovodu KOSIT, betonáž a armovanie šachty

👉STREDA – PIATOK
Podkladný betón pod štrbinový žľab

👉 STREDA – NEDEĽA
Montáž uličných vpustí

zdroj Mesto Košice

Zmena veľkosti písma