«

»

mar 08

Výročná schôdza v Klube dôchodcov

Včerajšie stretnutie členov Denného centra seniorov pri Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa nieslo v pracovnej atmosfére. Bilancovalo sa predchádzajúce pôsobenie, hospodárenie a dosiahnuté výsledky v mnohých oblastiach.

Seniori si na ďalšie štvorročné obdobie zvolili pracovné komisie a členov výboru KD a jednohlasne aj RNDr. Ivana Hudeca do funkcie predsedu klubu.

Poďakovať za doterajšiu činnosť a zablahoželať  k zvoleniu prišla aj starostka Lenka Kovačevičová, zástupca starostky Bernard Berberich a za Radu seniorov Mesta Košice jej predseda Ján Caban.

Prekvapenie pre ženské osadenstvo pripravila mužská časť klubu. Blahoželanie k sviatku MDŽ zahrialo srdcia všetkých dám. 

Zmena veľkosti písma