«

»

jún 07

OZNAM – PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY – AMURSKÁ 9

Vážení občania, 9.júna 2021 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny na Amurskej ulici č.9 od 08:20 hod do 16:30 hod .

  •  Práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny  na uvedenej adrese.
  •  Údržba je však kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred upozorniť.
  •  Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky) .️
Zmena veľkosti písma