«

»

jún 04

DOSČÍTANIE OBYVATEĽOV

Milí obyvatelia, keďže asistované sčítanie končí 13.06.2021, máte ešte 9 dní, aby ste si splnili svoju zákonnú povinnosť.
  • Stacionárni asistenti budú pre vás k dispozícii počas pracovných dní. Počas víkendu 12.-13.06.2021 budú v čase od 8:00-16:00 hod. v kontaktnom mieste zriadenom na Miestnom úrade MČ Košice – Nad jazerom, na Poludníkovej 7.
  • Počas víkendu 12.-13.6. budú k dispozícii aj mobilní asistenti sčítania, o ktorých je možné požiadať na tel. č. 055/302 77 24, alebo 055/302 77 14.

‼️ Upozorňujeme občanov, že povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí:
– sú štátni občania SR s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR
– občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území SR
– štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom na území SR okrem cudzinca používajúceho diplomatické výsady a imunity na území SR podľa medzinárodného práva
  • Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú a zákonný zástupca obyvateľa, o ktorom sa údaje zisťujú.
‼️ Upozorňujeme, že sčítať sa má každá povinná osoba, nestačí v sčítacom formulári vyplniť osoby, s ktorými sa žije v domácnosti.
  • Aktuálne je sčítaných 86,36% , čo je 20 696 obyvateľov našej mestskej časti. Cez víkend nájdete informáciu o tom, koľko percent obyvateľov je sčítaných vo vašom vchode, pokiaľ je to menej, ako 90 percent.

Zmena veľkosti písma