«

»

apr 30

PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Milí rodičia, žiaci, blíži sa termín prijímačiek na stredné školy a vzhľadom na nové pravidlá vám ponúkame prehľad všetkých informácií, ktoré potrebujete.
🖋 Pred vstupom do budovy školy budú merať teplotu žiakom , aj pedagogickým zamestnancom.
📌 Príchod uchádzačov je naplánovaný tak, aby sa netvorili skupiny žiakov vo vstupných priestoroch ani na chodbách budovy školy.
📌V priestoroch školy a školského zariadenia je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR.
📌Nezabudnite na dezinfekciu rúk a na prijímačky si prineste vlastné písacie potreby.

Všetkým žiakom prajeme veľa úspechov.
Zdroj : Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR a Ministerstvo zdravotníctva SR
Zmena veľkosti písma