«

»

apr 29

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY

Vážení obyvatelia našej mestskej časti, určite ste si všimli, že dnes boli umiestnené veľkokapacitné kontajnery na týchto uliciach : Bukovecká 14, Levočská 2, Jenisejská 63, Ladožská 14, Rovníková 4, Ždiarska 23, Stálicová 1 a Talinská 1. Prosíme vás, aby ste nadrozmerný odpad neumiestňovali ku klasickým kontajnerom, ale do 6.5. využili  práve tieto  veľkokapacitné kontajnery. Odpad neukladajte mimo  kontajnerov. Do zberu nedávajte pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, či nebezpečný odpad (farby, oleje).

Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu stanovištia veľkokapacitného kontajneru s ohľadom na aktuálnu  priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.

Zdroj: Kosit a.s.

Zmena veľkosti písma