«

»

máj 02

OPATRENIA PLATNÉ OD 3.MÁJA

Od pondelka 3. mája platí nová vyhláška k vstupom do prevádzok a priestorov zamestnávateľa.
  • Košice I-IV. aj Košice – okolie sa podľa aktuálneho COVID automatu nachádzajú v červenej zóne, teda v 2.stupni varovania.
  • Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.).

  •  V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test.

ŠKOLY – ŽIACI SA OD PONDELKA NEBUDÚ MUSIEŤ PREUKAZOVAŤ TESTOM

  • Bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení:  žiaci materskej školy, základnej školy (prvý aj druhý stupeň), strednej školy , špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy, žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

🔷 V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test.

🔷 Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21:00 do 1:00 (naďalej sa bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke, v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy).
 PRACOVISKÁ
🔷Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a podobne).
🔷Pravidlá pre okresy v 1. a 2. stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, avšak výlučne pre časový rámec od 21:00 do 1.00 nasledujúceho dňa (v tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania). To teda znamená, že v čase od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v I. stupni varovania, v II. stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.
🔷Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, vzhľadom na to, že cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.
✅ Košice I-IV. aj Košice – okolie sa podľa aktuálneho COVID automatu nachádzajú v červenej zóne, teda v 2.stupni varovania.
ℹ️ Celé znenie vyhlášky nájdete tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf
ℹ️ Viac informácií si môžete prečítať aj na stránke Ministerstva vnútra SLovenskej republiky :https://www.minv.sk/?tlacove-spravy…
Zmena veľkosti písma