«

»

apr 26

OZNAM – DOSČÍTANIE OBYVATEĽOV

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021  z 21. apríla 2021 sa začína dosčítavanie obyvateľov na zabezpečenie asistovaného sčítania.

Dátum začatia dosčítavania : 3. máj 2021( pondelok)

Dátum ukončenia dosčítavania : 13.jún 2021 (nedeľa)

Pri dosčítaní je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia :

Kontaktné miesto :

  • osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19,
  • vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátorFFP2;  povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je pre všetky osoby v interiéri,

Mobilní sčítací asistenti :

  • na mieste, kde sa zdržiava sčítaná osoba – osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19
  • pred realizáciou návštevy miesta sa mobilný asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba nemá nariadené karanténne opatrenia, v opačnom prípade môže vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby

Zdroj : Štatistický úrad SR

 

Zmena veľkosti písma