«

»

apr 26

REKONŠTRUKCIE CHODNÍKOV POKRAČUJÚ

Práce na súvislých opravách chodníkov v Mestskej časti Košice – Nad jazerom pokračujú . V spolupráci s Mestom Košice sa dnešným dňom začali práce na Galaktickej ulici za obratiskom električiek. Tento chodník je spojnicou aj s Meteorovou ulicou. Stav týchto chodníkov bol už nevyhovujúci, chýbal asfalt a na mnohých miestach bol chodník prepadnutý. Nahradí ho nová súvislá vrstva na rozlohe približne 600 m2.

Nový chodník sa opravuje na Čingovskej 10, kde bolo potrebné vymeniť aj obrubníky.

V najbližších dňoch dôjde k pokládke asfaltu na všetkých úsekoch stavby – na uliciach Irkutská, Raketová, Galaktická – Meteorová a Čingovská.

Zmena veľkosti písma