«

»

apr 12

OZNAM

Pripomíname vám, že Miestny úrad Mestskej časti Košice Nad jazerom funguje naďalej v obmedzenom režime.
Na osvedčovanie podpisov a listín sa prosím telefonicky objednajte na tel. čísle: 055 – 302 77 14.
Za účelom zmeny trvalého resp. prechodného pobytu pred osobnou návštevou miestneho úradu, kontaktujte pracovníčku ohlasovne pobytov telefonicky 055-302 77 24 alebo e-mailom: erika.gordonova@jazerokosice.sk
Ďakujeme za pochopenie.
Zmena veľkosti písma