«

»

apr 13

Zakvitli kvietky na sídlisku

Aj keď je dnešné počasie také typicky aprílové, veríme, že si krásnu jar ešte vychutnáme. A že sa budeme tešiť aj z kvietkov, ktoré zakvitli na našom sídlisku. Správa mestskej zelene vysadila v našom meste a v mestských častiach 200 tisíc cibuliek, z ktorých naše parky aj verejné priestranstvá zakvitnú

Zvolili decentnú pásovú výsadbu tulipánov, krókusov a narcisov. Na Jazere sa z farebných kvetov tešíme na viacerých miestach. A keď nájdete už rozkvitnuté tulipány, odfoťte sa pri nich a zapojte sa do súťaže s Mestom Košice. Viav informácií na  https://www.facebook.com/kosiceofficial.
Zmena veľkosti písma