«

»

mar 23

Elektronické sčítanie obyvateľov sa končí o 8 dní

Povinnosť sčítať sa majú nielen občania SR, ale aj cudzinci a tiež občania SR, ktorí sa zdržiavajú v zahraničí, ale majú evidovaný pobyt na Slovensku.  Patríme k mestským častiam, kde počty tých, ktorí túto zákonnú povinnosť už vykonali, pekne narastajú.

A teraz trochu štatistiky:

  • máme sčítaných 75,7 % čo je 18 150 ľudí
  • okrem rodinných domov, kde sa už sčítali na 100% všetci obyvatelia,  máme na 100% sčítaný aj prvý bytový dom, a to  na Talinskej 2
  • naopak na Raketovej 6 je sčítaných menej ako 50 % obyvateľov

Na ďalších adresách je zatiaľ sčítaných 60 – 70 % ľudí: Raketová 2,5,7,8,10; Galaktická 10,14,16,18; Dneperská 2; Donská 13; Jenisejská 4, 53, 55, 63, 69; Uralská 11, 14; Ždiarska 3, 10,11,13; Kaspická 3,6; Irkutská 7,8,12,15,16; Meteorová 3,5; Amurská 1,5,6; Azovská 4; Bukovecká 12,14; Rovníková 3; Sputniková 4,9; Družicová 2; Stálicová 8; Ladožská 1,13; Námestie kozmonautov 5; Baltická 6.

Sčítať sa môžete do konca marca na www.scitanie.sk Pomôžte so sčítaním vašim blízkym alebo starším susedom.

Od 1. apríla je avizované tzv. asistované sčítanie – teda pre tých ľudí, ktorí sa nedokážu sčítať sami. Vzhľadom k epidemiologickej situácii budeme o presnom začiatku asistovaného sčítania a jeho procese  informovať hneď, ako sa spustí .

Zmena veľkosti písma