«

»

mar 25

Ako bezpečne nakupovať a pohybovať sa v spoločných priestoroch bytovky?

Napriek miernemu poklesu niektorých ukazovateľov, epidemiologická situácia ešte nie je priaznivá. Žiť sa však musí, a preto prinášame usmernenia od Úradu verejného zdravotníctva. Sú to praktické rady, ako sa správať pri nákupe a v spoločných priestoroch bytových domov.  Veríme, že pomôžu znižovať riziko infekcie v každodenných situáciách.

Pred nákupom:

 • Ak môžete, využite možnosti nákupu online a donášky potravín až ku dverám.
 • Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.
 • Nakúpiť by mal ísť len jeden člen domácnosti a pokiaľ je to možné, nevoďte do obchodu deti.
 • Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín.
 • Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vyhradený.

Počas nákupu:

 • S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
 • Noste správne nasadený respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.
 • Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
 • Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.
 • Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.
 • Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať tváre.

V závere nákupu:

 • Použite samoobslužné skenery, váš nákup bude rýchlejší.
 • Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
 • Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.

Ďalšie praktické rady, ako sa správať počas pandémie  v spoločných bytových priestoroch a vo výťahu:

 • V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným

respirátorom, ktorý prilieha na pokožku tváre a prekrýva nos a ústa.

Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej

skupiny.

 • Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej

miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.

 • Dôrazne neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby

z rôznych domácností.

 • V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné

minimum času.

 • Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Zmena veľkosti písma