«

»

feb 22

Sčítanie obyvateľov pokračuje

Do 31. marca sa môžete sčítať sám – elektronicky na www.scitanie.sk
Od 1. apríla do 31. októbra prebehne asistované sčítanie pre tých, ktorí nemajú internet a nevedia sa sčítať sami, či s pomocou blízkych
A prečo sa obyvateľ musí sčítať, keď sú úrady elektronicky prepojené?

Samosčítanie (do 31. marca) alebo asistované sčítanie (do 31. októbra) je nevyhnutné preto, lebo údaje, ktoré získa štatistický úrad od obyvateľov zo sčítania, sa nedajú získať z iných administratívnych zdrojov. Napríklad ukončené vzdelanie, spôsob dochádzania do zamestnania, či vierovyznanie. Tieto údaje vytvárajú celkový prehľad o vzdelanostnej úrovni či náboženskej štruktúre obyvateľov.
Údaje zo sčítania slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí, ako aj pri riešení systému dopravy, budovania záchytných parkovísk či parkovacích miest.
Geografické rozmiestnenie obyvateľstva a jeho charakter predstavujú dôležité informácie pre budovanie siete rôznych služieb: vozidlá integrovanej záchrannej služby, obchody, lekárne, nemocnice, školy. Od vekovej štruktúry obyvateľstva na území obce závisí plánovanie počtu miest v materských školách, v základných školách, plánovanie služieb pre seniorov.
Zmena veľkosti písma