«

»

feb 23

Od štvrtka budú rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery

Od štvrtka 25. februára do ďalšieho štvrtka 4. marca budú na našich uliciach rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery.
Nájdete ich na Baltickej 4, Azovskej 2, Irkutskej 11, Čingovskej 7, Ždiarskej 1, Gagarinovom námestí 1, Námestí Kozmonautov 12 a Galaktickej 10.
Na konci marca budú pristavené na ďalších uliciach.

Kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov
Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje).
Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.
Zmena veľkosti písma