«

»

okt 12

Opatrenia na školách

Ústredný krízový štáb rozhodol o ďalšom sprísnení opatrení v boji proti koronavírusu.

– Od dnešného dňa stredné školy prechádzajú na dištančnú výučbu, študenti sa budú teda učiť z domu. Rozhodnutie je platné do odvolania.
Na základných školách bude prebiehať výučba aj naďalej,fungujú aj materské školy. Rúška budú po novom povinné aj na prvom stupni. V materských školách sú rúška odporúčané pre deti od troch do šiestich rokov, menšie deti ich nosiť nemusia.Rúška pre učiteľky sú povinné.
Školské kluby (družiny) budú za sprísnených podmienok fungovať, v prevádzke budú aj školské jedálne. V telocvičniach sa cvičiť nebude.
Pri osemročných gymnáziách by to malo fungovať tak, že žiaci v ročníkoch zodpovedajúcich základným školám by mali ďalej chodiť do škôl
Špeciálne školy zostávajú otvorené.
Vysoké školy o spôsobe výučby rozhodujú autonómne, väčšina však postupne prechádza na dištančnú formu a študentom nariadili opustiť internáty.
– Ministerstvo výrazne obmedzí krúžkovú činnosť v školách aj základných umeleckých školách, zakáže sa prevádzka centier voľného času. Zrušia sa plavecké a lyžiarske zájazdy.
Zmena veľkosti písma