«

»

okt 12

Veľkokapacitné kontajnery od štvrtka

Od štvrtka 15. októbra nájdete opäť na uliciach veľkokapacitné kontajnery. Sú určené výlučne pre obyvateľov, nie pre podnikateľov. Veľkokapacitné kontajnery nie sú určené na zber odpadu ako pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory či nebezpečný odpad (farby, oleje). Odpad nesmie byť ukladaný mimo veľkokapacitných kontajnerov.

V týždni od 15.10. – 18.10. ich nájdete na Baltickej 14, Amurskej 2, Jenisejskej 59, Uralskej 9, Ždiarskej 4, Sputnikovej 3, Raketovej 8, Talinskej 1.

Od 19.10. do 22.10. budú pristavené na Čiernomorskej 3, Irkutskej 16, Čingovskej 8, Polárnej 4, Poludníkovej 3, Gagarinovom námestí 9, Galaktickej 3 a Talinskej 10.

Zmena veľkosti písma