Found 4 search results for keyword: vyberove konanie

Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy

   Výberové konanie na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Zápisnica z výberového konania na funkciu vedúceho oddelenia vnútornej správy  

máj 21

Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

Výberová komisia zhodnotila výsledky výberového konania na obsadenie pracovného miesta vedúcej oddelenia kultúry Mestskej časti Košice – Nad jazerom, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.5.2015. Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúcej oddelenia kultúry

Archív – výberové konania

Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia vnútornej správy Výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry Výsledok – vyberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia kultúry

feb 17

Oznámenie pre uchádzačov o zamestnanie

Mestská časť Košice – Nad jazerom prijme do pracovného pomeru pomocných pracovníkov na dobu určitú /9 mesiacov/ podľa paragrafu 54 ods.1,písmeno a/ zákona č.5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti – národný projekt „Šanca na zamestnanie“.

Chcem vedieť viac »

Zmena veľkosti písma