«

»

júl 12

Stavba „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom“

Stavba „Časť B.2 – Eurovelo 11 – v úseku ústie Myslavského potoka do Hornádu – sídlisko Nad jazerom“

Zmena veľkosti písma