Archív kategórii: Uradna tabula

mar 22

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatisticke zisťovanie VZPS (PDF; 113KB)

júl 16

Kvalita vody“Plážové kúpalisko Jazero“

Dňa 13.7.2021 zamestnanci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odobrali vzorky vody z „Plážového kúpaliska Jazero“.  Ani v jednej analyzovanej vzorke nebolo zistené prekročenie medzných hodnôt cyanobaktérií stanovených vo vyhláške MZ SR č.308/2012 Z.z. Napriek tomu, podľa pokynov vydaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OHŽP/5119/25432 sa odporúča pre citlivú časť populácie – pre deti, alergikov a osoby …

Chcem vedieť viac »

feb 19

Rozpočet 2019 textová časť

Rozpočet 2019-2021-textová časť

feb 18

Rozpočet MČ – 2019

Rozpočet 2019-2021-textová časť Rozpočet 2019-2021-tabuľková časť

feb 18

Zoznam psov 7.týždeň 2019

2019 7. týždeň

feb 14

4. kvartál súhrnné správy

Štvrťročná súhrnná správa 4.Q 2018 Štvrťročná súhrnná správa 4.Q 2018 – EKS

feb 14

Údržba výťahov VO 2019

3.1 Príloha č.1 k výzve Sp.č Príloha č.2 k výzve 173-2019 Príloha č.3 k výzve 173-2019 výzva

feb 13

Zmena VZN č. 45

Zmena VZN č. 45

feb 11

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie HP

feb 11

Výroba a tlač jazerčana VO 2019

Príloha č.1 k výzve Sp.č Príloha č.1 k zmluve č. ……. Výzva Zmlúva

Staršie «

Zmena veľkosti písma