«

»

júl 25

Navrhnite, kto by si zaslúžil ocenenie

Môže ním byť aj váš sused
V polovici decembra minulého roku mestská časť po prvýkrát ocenila občanov mestskej časti za ich prínos v oblasti školstva, zdravotníctva, kultúry i starostlivosti a obetavosti. Ocenenia boli rozdelené do troch kategórií. Tento rok chce mestská časť v dobrej myšlienke pokračovať. K tomu však potrebuje vašu pomoc a návrhy, kto by si podľa vás takúto pozornosť zaslúžil.

 


Môže to byť človek, ktorý býva práve vo vašom vchode. Vychádza ostatným v ústrety, ochotne pomôže, poradí alebo vás hoci len s úsmevom na tvári pozdraví, a tak vám spríjemní deň. Mama, ku ktorej osud nebol najláskavejší a sama sa stará o viacej detí. Alebo rodina s postihnutým dieťaťom, ktorému s láskou venujú 24-hodinovú starostlivosť. Určite je niekde blízko vás ktosi, kto dosiahol nekaždodenný úspech v športe, kultúre, vo vede, technike, v literatúre. Dajte nám o nich vedieť a navrhnite ich na ocenenie mestskou časťou.

Nemusí ísť o človeka, ktorý sa preslávil na slovenskom, európskom alebo svetovom poli. Môže to byť váš sused, známy, teda bežný človek, ktorého ste si kvôli niečomu všimli a boli by ste radi, aby ho spoznali aj iní.

Práve takého človeka, takých ľudí hľadáme na morálne verejné ocenenie buď Cenou mestskej časti, Cenou starostu mestskej časti alebo Čestným uznaním mestskej časti. Viac informácií nájdete na  www.jazerokosice.sk/cms/?page_id=3199

Čakáme vaše návrhy. Posledným termínom je 31. august 2017.

Zmena veľkosti písma