«

»

jan 23

NA ROVNÍKOVEJ ULICI SA ZMENÍ ORGANIZÁCIA DOPRAVY

V priebehu tohto týždňa sa na Rovníkovej ulici v MČ Nad jazerom čiastočne zmení organizácia dopravy. Zo Ždiarskej ulice nebude možný priamy výjazd na hlavnú cestu a vodiči budú musieť využívať prejazd cez priľahlé parkovisko pred Billou.

Kvetináče sa vracajú do križovatky Ždiarska – Rovníková.
Prosíme vodičov, aby sledovali a rešpektovali dopravné značenie.