«

»

jan 23

Snehová nádielka

Upratujeme sneh už niekoľko hodín, nečakáme.

V teréne sú naši pracovníci i odhŕňač snehu. Počas celého dňa budeme pracovať na schodnosti ciest a postupne aj chodníkov, aby ste sa mohli pohybovať po sídlisku čo najbezpečnejšie.