«

»

máj 17

O zeleni v roku 2023

Na včerajšom rokovaní starostky Lenky Kovačevičovej s riaditeľkou Správy mestskej zelene v Košiciach Martou Popríkovou boli prejednávanými témami hlavne pripravované investície v mestskej časti Nad jazerom.

Finančné prostriedky poputujú do detských ihrísk, športovísk a verejných plôch, na ktoré mestská časť vyhradila finančné prostriedky v rozpočte na rok 2023.

Plánovali sa i revitalizácie vnútroblokov, údržba, starostlivosť o zeleň, vylepšenia i riešenia občianskych podnetov.