«

»

máj 17

Mestská časť čaká Vaše návrhy na ocenenia.

Mestská časť každý rok oceňuje občanov a kolektívy, ktorí sa významnou mierou podieľajú na živote a rozvoji sídliska.

Termín na podávanie návrhov na ocenenie je do 31. mája 2023.

Čestné uznanie mestskej časti udeľuje miestne zastupiteľstvo na návrh poslancov, starostu a občanov mestskej časti jednotlivcom a kolektívom za príkladný, obetavý rodinný život, za záslužnú činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mestskej časti a jej obyvateľov.

Veríme, že podobne ako v rokoch predchádzajúcich, aj teraz nám dáte vedieť o svojom susedovi, známom či neznámom, ktorý si zaslúži, aby o ňom a jeho prínose vedelo čo najviac z nás.

Tlačivo návrhu nájdete na webovej stránke mestskej časti:

www.jazerokosice.sk v bloku Výzva na podávanie návrhov na ocenenia MČ.

Zmena veľkosti písma