«

»

jan 24

Výstava vo Výmenníku

Pozývame vás na finisáž výstavy Jazerčana Ľubomíra Hrabčáka (1976) s názvom Voľnomyšlienkár vo Výmenníku Važecká 27. 1. 2023 o 17:30h, kde autor predstavuje prierez svojou výtvarnou tvorbou.

Ľubomír Hrabčák vo svojom diele taví svoje znalosti grafických a reštaurátorských techník a nepopierateľný cit pre detail. Jeho koloratúry a grafika odzrkadľujú vo svojom výraznom rukopise autorov vzťah k miestu, krajine, zážitku.Technicky skúma efekty odtlačkov, gestických ťahov špachtľou a štetcom, hľadá tvar, zachycuje osobnú výpoveď a náladu. Akoby ilustratívne maľby a grafiky neriešia extrémne problémy spoločnosti, neapelujú a nesnažia sa meniť pohľad.
Ľubomír Hrabčák po získaní vzdelania na strednej a vysokej škole umeleckého zamerania odišiel do Grécka, kde od roku 2004 do roku 2009 študoval na Aténskej Akadémii Krásnych Umení, na Katedre Byzantských umení a Ikonopisectva.
Pôsobil pod vedením Pavlosa Samiosa, žiaka významného gréckeho maliara Yannisa Moralisa. Počas štúdií absolvoval ateliéry ikonopisectva a byzantských techník (mozaika, vytráž, enkaustika, pozlacovanie povrchov a fresco.) Neskôr spolupracoval na výtvarných projektoch po celom Grécku.
Momentálne žije a pracuje v Košiciach a po návrate na Slovensko sa okrem svojej výtvarnej tvorby venuje aj práci reštaurátora.

Zmena veľkosti písma