«

»

jan 25

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov

Veľkokapacitné kontajnery ponúkajú príležitosť, ako sa bezplatne zbaviť objemného odpadu.

Do veľkoobjemových kontajnerov nepatrí a objemným odpadom nie je:

  • drobný stavebný odpad (tehly, obkladačky, betóny a pod.),
  • biologicky rozložiteľný odpad (konáre, pozberové zvyšky rastlín, piliny, lístie, tráva, zvyšky ovocia a zeleniny),
  • nebezpečný odpad (odpad s obsahom škodlivých látok),
  • elektroodpad ( napr. televízory, práčky)
  • pneumatiky.

    Pozrite, kedy a kde bude pristavený kontajner v blízkosti vášho domu.
Zmena veľkosti písma