«

»

jan 23

Prednosť na priechodoch pre chodcov.

Slabo osvetlené cesty a priechody pre chodcov, znížená viditeľnosť kvôli počasiu, tmavé oblečenie bez reflexných prvkov a neprimeraná rýchlosť. Toto sú najčastejšie príčiny stretu motorových vozidiel s chodcami. Čo môže urobiť každý z nás aby sa takejto nehode vyhol?

VIEME UROBIŤ DVE DÔLEŽITÉ VECI:

1. Prednosť na priechodoch

K nebezpečným  situáciám dochádza často aj preto, že chodci vkročia na priechod bez rozhliadnutia. Veľa krát si myslíme, že na priechode majú chodci absolútnu prednosť. Nie je to tak.

Zo zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyplýva, že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Ďalej zákon uvádza, že:

– chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách

– chodci smú prechádzať cez vozovku mimo prechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

– pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. 

-na priechode pre chodcov sa chodí vpravo

Vedeli ste, že reakčný čas, kým vás zaregistruje vodič je 1,5 sekundy? Automobil pri rýchlosti 50 km/h. za tento čas prejde cca 14 metrov. Ďalších cca 14 metrov potrebuje v tejto rýchlosti vozidlo, aby zastavilo. Nezabúdajte teda, že od zaznamenania chodca vodičom po úplné zastavenie prejde auto ešte viac ako 28 metrov. Absolútna prednosť pre chodcov je z technického hľadiska nemožná.

NAŠA RADA: SKÚSME SI VŠETCI ODKROKOVAŤ A POZRIEŤ TÚTO VZDIALENOSŤ (20- 30 metrov), ZVÁŽME ČI VIEME BEZPEČNE PREJSŤ CEZ CESTU. NESPOLIEHAJME SA NA TO, ŽE MÁME PREDNOSŤ. Aj ako malých nás učili, pozri sa vpravo, vľavo a potom prejdi.

2. Reflexné prvky

Reflexné predmety účinne zviditeľňujú chodcov aj cyklistov za zníženej viditeľnosti a tým výrazne znižujú riziko nebezpečných situácií. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie nielen tma, ale aj šero, hmla alebo husté sneženie a silný dážď.

Kedy sú výstražné prvky povinné?

Podľa zákona o cestnej premávke majú chodci povinnosť označovať sa aspoň jedným reflexným prvkom pri zníženej viditeľnosti v obci ( obec je aj mesto) aj mimo obce, aby boli pre vodiča viditeľní. Za nedodržanie nariadenia hrozí pokuta až 50 euro.

Vodič vidí chodcov v tmavom oblečení len na niekoľko metrov a v prípade potreby nemá dostatok času zareagovať. Správne umiestnené reflexné prvky však žiaria do diaľky a šoféri a cyklisti vedia o chodcovi vzdialenom aj 200 metrov.

Z pohľadu vodiča sú chodci v tmavom oblečení večer takmer neviditeľní. Znie to až neuveriteľne, veď svietia pouličné lampy, auto má svetlá, chodec ho vidí už z ďiaľky…žial, opak je pravdou.  Na obrázku pod článkom je reálny pohľad. Nezabúdajte na to. 

Reflexný prvok by mal byť dobre viditeľný pre vodiča, a to spredu aj zozadu. Preto ho umiestnite na stranu smerom do cesty a najlepšie na predlaktie, okolo zápästia alebo v blízkosti členkov.

Naša rada: KÚPTE SI A POUŽÍVAJTE REFLEXNÉ DOPLNKY NA NOHU, RUKU AJ NA BATOH. ČÍM VIAC PRVKOV, TÝM LEPŠIE.

Osvetlenie máme zmonitorované, predkladáme komplexnú správu Mestu Košice a budeme naliehať na rýchlu nápravu. V najbližších dňoch nás čaká aj večerná kontrola so zástupcami DPMK a Mesta Košice.

Apelujeme aj na vodičov, znížte rýchlosť a venujte zvýšenú pozornosť pri jazde. Skúste predvídať možné kolízne situácie. Berte ohľad na chodcov.

Foto zdroj: PZ SR