«

»

jan 23

Situácia s výstavbou Slaneckej už dvíha tlak každému.

Je pravdou, že sme všetci veľa rokov volali po rozšírení starej, nevyhovujúcej cesty, ktorá komplikovala každodennú premávku. Dočkali sme sa a takmer pred rokom sa začalo pracovať na kompletnej rekonštrukcii.
Dva roky prestavby cesty sa od počiatku zdali pridlhé.
Mestská časť Nad jazerom, v ktorej katastri sa cesta nachádza však paradoxne nevie ovplyvňovať postup prác. Od prvej chvíle sa o cestu vedenie mestskej časti zaujíma, pravidelne sa zúčastňujeme aj kontrolných dní, pripomienkujeme nedostatky, vyvíja tlak. Harmonogramy prác, ktorý Mesto Košice pravidelne zverejňuje vám pravidelne prinášame.

Vieme však odkontrolovať postup prác? Nie sme cestári, odborníci a ani nemôžme vyčleniť človeka, ktorý by každodenne kontroloval robotníkov a postup prác. Toto je úlohou mesta.

Prieťahy, ktoré vznikajú sú podľa Doprastavu spôsobené neustálym nachádzaním nezakreslených inžinierskych sietí a je nutné operatívne meniť aj postup prác, ktoré sa pri sondáži pre samotnou rekonštrukciou neukázali.
Ako uvádza Mesto Košice a Doprastav, koniec výstavy je stále v termíne a podľa harmonogramu.
Situácia sa stala kritickou. Cesta je v havarijnom stave, vnútrosídliskové komunikácie sa menia na tankodrom. O nič lepšia nie je situácia ani pre chodcov.
Najbližší kontrolný deň nám snáď dá odpovede na mnohé otázky.

Mesto Košice: Rekonštrukcia a modernizácia Slaneckej cesty v mestskej časti Nad jazerom pokračuje. Z dôvodu minulotýždňového nepriaznivého počasia sa však určitá časť prác musela presunúť na tento týždeň.

Aké práce sú v pláne od 23. 1. do 29. 1. 2023?

PONDELOK – PIATOK – Budovanie cestnej kanalizácie
PONDELOK – NEDEĽA – Sypanie sanačnej vrstvy, podklad pod štrbinový žľab, armovanie opôr mosta, záporové paženie
STREDA – Obetónovanie chráničky plynovodu
STREDA – NEDEĽA – Ukladanie štrbinových žľabov
ŠTVRTOK – PIATOK – Ochrana horúcovodu KOSIT

Foto zdroj: Mesto Košice

Zmena veľkosti písma