«

»

nov 23

Stavba Slaneckej cesty

Mestská časť Košice – Nad jazerom pravidelne monitoruje práce na rekonštrukcii Slaneckej cesty, ktorou denne prechádza väčšina z nás. Práce nabrali tempo, ktoré sme od zhotoviteľa očakávali.
Aké práce sú v pláne od 21. 11. do 27. 11. 2022 na Slaneckej ceste?
PONDELOK – ŠTVRTOK – Výkop a montáž drenáže
PONDELOK – PIATOK – Pokládka geokompozitu, geomreže a sypanie sanačnej vrstvy, odkop a úprava podložia v križovatke Lubina, preložka vodovodu, tlaková skúška na Važeckej ulici, preložka a ochrana vysokonapäťových vedení na Važeckej ulici, ochrana spätných, napájacích a ovládacích káblov DPMK, preložka vedení Slovak Telekom, preložka optických káblov SWAN
PONDELOK – SOBOTA – Budovanie cestnej kanalizácie, napájanie uličných vpustí
STREDA – PIATOK – Úprava horúcovodu TEKO
ŠTVRTOK – NEDEĽA – Odkop zeminy na výmene podložia, výkop, montáž, obetónovanie uličných vpustí, uprava podložia urovnaním
SOBOTA – NEDEĽA – Podklad pod štrbinový žľab

zdroj: Mesto Košice
Zmena veľkosti písma