«

»

nov 23

Oznam

Stravovanie seniorov, ktoré Mestská časť Košice – Nad jazerom zabezpečuje v jedálni firmy Frucona je stále viac využívané. Blíži sa koniec roka, a preto pripomíname, že lístky je potrebné použiť do konca kalendárneho roka 2022. Zakúpiť si ich môžete do 15. 12. 2022 v pokladni Miestneho úradu na Poludníkovej 7.