«

»

sep 27

Čo nového, Slanecká?

✅Ako sme sľúbili, informujeme vás o harmonograme prác na Slaneckej.
👉Aké práce sa majú vykonať tento týždeň?
⚠️Doprastav a Mesto Košice stále deklarujú, že sa pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. 👀Pozrite si plán prác od 26. 9. do 2. 10. 2022.
PONDELOK – ŠTVRTOK
Odstránenie oplotenia
PONDELOK – PIATOK
Odkop a preložka spätných, napájacích a ovládacích káblov Dopravného podniku mesta Košice v mieste kolízie s novým mostom ponad Myslavský potok
STREDA – PIATOK
Vytýčenie a výkop jám pre opory lávky pre peších
Preložka elektrickej polarizačnej drenáže, pretlak, nový základ
STREDA
Vytýčenie základov verejného osvetlenia
ŠTVRTOK
Výkop sondy pre overenie polohy chráničky vodovodu
ŠTVRTOK – PIATOK
Búranie chodníka v mieste napojenia kanalizácie
Odkop existujúceho plynovodu na Textilnej ulici
PONDELOK – SOBOTA
Budovanie cestnej kanalizácie, prepoj do kanalizačného zberača
PONDELOK – NEDEĽA
Odvoz pňov
Odstránenie podkladu vozovky, odkopávka a prekopávka pre cesty
Búranie mostovky cez Myslavský potok

Zmena veľkosti písma