«

»

sep 23

Hýbme sa, aby s nami nemuseli hýbať iní.

Pod týmto heslom sa dnes uskutočnilo športové podujatie pre seniorov, ktoré v priestoroch ZŠ na Maurerovej ulici, organizovala Okresná organizácia Košice – mesto Jednoty dôchodcov Slovenska. Na športových hrách nás reprezentovali aj jazerskí seniori. Predviedli skvelú kondíciu, chuť športovať a ich neodmysliteľnú dobrú náladu. Sme na vás hrdí a ďakujeme.

Zmena veľkosti písma