«

»

aug 09

Participatívny rozpočet.

Vážení spoluobčania.
Často od vás dostávame rôzne podnety, nápady, návrhy a niekedy i pripomienky, čo by ste privítali v našej mestskej časti.
Veľmi si vážime každý podnet, a aj preto pokračujeme 2. ročníkom participatívneho rozpočtu ako stabilnej súčasti samosprávnych procesov.
Mestská časť Košice – Nad jazerom pomocou participatívneho rozpočtu umožňuje občanom priame zapojenie do rozhodovania o využití financií z rozpočtu mestskej časti. Jeho prostredníctvom môžete určiť, čo chcete na svojom sídlisku zlepšiť, aké verejné služby sú potrebné a aké sú naše predstavy o využití verejného majetku.
Teraz je správny čas napísať, čo si želáte.
Viac informácií: https://jazerokosice.hlasobcanov.sk/

Zmena veľkosti písma