«

»

apr 29

Čistenie komunikácií.

Mesto Košice oznamuje dni strojného zametania komunikácií. Harmonogram je rozdelený do pracovných dní  od 2.5.2022  do 3.5.2022. Strojné zametanie sa bude realizovať od 8:00 do 12:00 hod. V uvedených dňoch je potrebné v tomto čase vyprázdniť komunikácie od vozidiel. Na pozber sú vyčlenené 4 malé mechanizmy a 1 veľký mechanizmus na širšie ulice v rámci MČ. Následné nedostatky budú dočisťovať ruční pracovníci. Cestné komunikácie budú označené dočasným dopravným značením o zákaze zastavenia.

Zmena veľkosti písma