«

»

sep 13

TEPLÁREŇ KOŠICE INFORMUJE

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 13.9. a 16. a 17.9.2021 plánuje Tepláreň Košice zrealizovať prefuk rekonštruovaných parovodov pred ich uvedením do prevádzky.
V týchto dňoch dôjde krátkodobo, 2-krát denne približne na 20-40 minút, k zvýšenej hlučnosti v okolí teplárne.
Chceme Vás touto cestou informovať, že sa nejedná o poruchu na zariadení.
Prefuky budú realizované počas dňa v čase najneskôr do 18:00 hod.
Zdroj: Tepláreň Košice, www.teko.sk
Zmena veľkosti písma