«

»

sep 13

SADENIE STROMOV ŽIVOTA

Mestská časť Košice – Nad jazerom pozýva všetkých, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, na jesenné sadenie stromov.
Stretneme sa v sobotu 18.septembra pred Miestnym úradom Metskej časti Košice – Nad jazerom na Poludníkovej ulici o 8:00 hodine.
Podujatie sa organizuje pri dodržaní všetkých pandemických opatrení, podľa modelu OTP.
Zmena veľkosti písma