«

»

júl 22

ZÁKAZ KÚPANIA V JAZERE – REVITALIZÁCIA JAZERA

V rámci revitalizácie jazera pokračujeme v opatreniach na elimináciu siníc vo vode.
  • V piatok 23. júla je od 6:00 do 17:00 hod ZAKÁZANÉ kúpanie v Rekreačnej lokalite Jazero.
  • Prosíme o rešpektovanie zákazu kúpania z dôvodu realizácie aplikovania prípravku na ochranu kvality vody vodnej plochy.
  • Upozorňujeme rybárov, aby v uvedenom čase nevykonávali nahadzovanie na vodnej ploche jazera.
  • Zabezpečenie a realizácia aplikácie prípravkov bude realizované spoločnosťou RAWAT consulting s.r.o. z Brna pod dohľadom prof. Maršálka z Flos Aquae z.s.
  • V sobotu v dopoludňajších hodinách sa bude vykonávať monitoring vody.
Zdržiavať sa v priestore rekreačnej lokality , na brehu jazera je POVOLENÉ.
Zmena veľkosti písma