«

»

júl 21

VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY NA JAZERE

Vážení občania, od štvrtka 22.júla do 29.júla 2021 budú umiestnené veľkokapacitné kontajnery na týchto uliciach : Bukovecká 3, Amurská 7, Jenisejská 45, Ladožská 4, Poludníková 3, Sputiková 14, Stálicová 6 a Meteorová 5.
  • Prosíme vás, aby ste neumiestňovali nadrozmerný odpad ku klasickým kontajnerom, využite do 29.7. práve tieto veľkokapacitné kontajnery.
  • Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, batérie a akumulátory, či nebezpečný odpad (farby, oleje a podobné materiály).
Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu stanovištia veľkokapacitného kontajneru s ohľadom na aktuálnu priestorovú a dopravnú situáciu v čase dodávania kontajnera.
Zdroj: KOSIT a.s.
Zmena veľkosti písma