«

»

júl 16

Turistický semafor pomáha vybrať si miesto výletu

Červená, oranžová, zelená

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR
a Slovenskou agentúrou životného prostredia spustilo úplne nový informačný portál pre všetkých turistov v oblastiach chránených území tzv. TURISTICKÝ SEMAFOR. Cieľom je zaznamenať preťažené turistické destinácie, odľahčiť ich a ponúknuť turistom inú alternatívu zaujímavej lokality.

Aplikácia ponúka prehľadnú mapu vyťaženosti jednotlivých lokalít v národných parkoch a chránených krajinných oblastiach. V prípade vyťaženosti lokality sa tak môžu návštevníci rozhodnúť pre inú destináciu v okolí podľa vlastného uváženia alebo na základe odporučenia samotného semaforu. Ministerstvo životného prostredia SR spolu so Štátnou ochranou prírody SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia tak chcú zabezpečiť komfort turistov pri oddychu v prírode a zároveň odľahčiť vyťažené lokality pre zachovanie prírodných procesov.

Mapa turistického semaforu obsahuje hranicu národných parkov a chránených území
a turistické chodníky so samostatným farebným značením. Na mape návštevník nájde potrebné informácie o vyťaženosti danej turistickej lokality. V prípade zvýšenej návštevnosti bude lokalita svietiť červenou farbou, na základe čoho si návštevník môže vybrať inú, menej vyťaženú lokalitu v okolí, svietiacu napríklad zelenou farbou. Oranžová farba označuje lokality so zhoršeným komfortom pobytu v prírode. Samotná mapa turistického semaforu bude pravidelne aktualizovaná každý deň o 10:00 hodine, pričom v súčasnosti je do projektu zapojených 230 turistických lokalít. Podrobné informácie na: www.turistickysemafor.sk .

                                                            Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Zmena veľkosti písma