«

»

máj 02

ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Začína v pondelok 3.mája a potrvá 6 týždňov (do 13.júna)
 – Ak ste sa vy, alebo niekto vo vašej rodine nesčítali, využite asistovanú pomoc a splňte si svoju zákonnú povinnosť. 
 
Od 3.mája funguje kontaktné miesto na asistované sčítanie na Miestnom úrade Mestskej časti Košice – Nad jazerom na Poludníkovej 7. Tu vám pomôžu so sčítaním stacionárni asistenti.
 
 
 

  •  Kontaktné miesto bude otvorené nasledovne:
     Pondelok 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30
     Utorok     8:00 – 12:00
     Streda      8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:30
     Štvrtok     8:00 – 12:00
     Piatok      8:00 – 11:30
 
–  Pri dosčítaní je potrebné dodržiavať nasledovné opatrenia :
Vstup do priestoru kontaktného miesta bude umožnený osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátorFFP2.
–  Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest je pre všetky osoby v interiéri.
 
  • Druhou možnosťou je využiť služby mobilných asistentov, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa iba v prípade, že o takúto službu obyvateľ požiada.
– Požiadať o takúto službu je možné na telefónnom čísle 055/3027724 alebo 055/3027714 v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 12:00 hod. alebo na mailovej adrese: erika.gordonova@jazerokosice.sk.
– Na mieste, kde sa zdržiava sčítaná osoba – osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania, sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.
Pred realizáciou návštevy miesta sa mobilný asistent sčítania musí informovať, či povinná osoba nemá nariadené karanténne opatrenia, v opačnom prípade môže vykonať službu asistovaného sčítania na mieste až po ukončení karantény povinnej osoby.
Všetky osoby, ktoré sa budú zúčastňovať asistovaného sčítania sú povinné dodržiavať všetky právne predpisy týkajúce sa nariadených opatrení pri ohrození verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19.
 

Zmena veľkosti písma