«

»

apr 19

BEZPLATNÉ TESTOVANIE NA PRÍTOMNOSŤ PROTILÁTOK

OD PONDELKA 19. APRÍLA SA V PRIESTOROCH KOŠICKÉHO MAGISTRÁTU MÔŽETE BEZPLATNE OTESTOVAŤ NA PRÍTOMNOSŤ PROTILÁTOK VOČI VÍRUSU SARS-CoV-2

Hľadáte odpovede na nasledujúce otázky ?

  • Prekonal som ochorenie Covid-19?
  • Má moje dieťa protilátky?
  • Ochorenie som prekonal dávnejšie, mám ešte protilátky?

Vďaka spolupráci mesta Košice s Lekárskou fakultou UPJŠ na Prevalenčnej štúdii PREVCOVEAST sa o tom môžete dozvedieť v priebehu dvoch nasledujúcich týždňov.

Cieľom štúdie je pochopenie tvorby protilátok voči vírusu SARS-CoV-2, zistenie ich prítomnosti v populácii, a tak aj zistenie skutočného výskytu ochorenia Covid-19 na Slovensku.

KEDY BUDE TESTOVANIE V RÁMCI UVEDENEJ ŠTÚDIE TRVAŤ?

Od 19. do 30. apríla 2021 v nasledujúcich časoch:

  • PONDELOK – ŠTVRTOK: 12.00 – 17.00 h
  • PIATOK – NEDEĽA: 9.00 – 17.00 h
  • KTO SA MÔŽE TESTOVANIA ZÚČASTNIŤ?

Testy na protilátky sú určené pre záujemcov bez vekového obmedzenia.

⚠️ TESTOVANIA SA NEMÔŽU ZÚČASTNIŤ UŽ ZAOČKOVANÉ OSOBY, A TO ANI PO PRVEJ DÁVKE VAKCÍNY. ⚠️

Testy, ktoré sú pri štúdii používané sú totiž určené na post-infekčnú imunitu, nie post-vakcinačnú. Registrácia nie je potrebná.

Nevyhnutnou súčasťou samotnej štúdie je však vyplnenie dotazníka a informovaného súhlasu.

Ak máte možnosť si ich pred testovaním vytlačiť a vyplniť doma, urobte tak. Skrátite si tým čas strávený na odberovom mieste.

Čo je potrebné vyplniť ?

  • DOSPELÝ účastník testovania:

– Dotazník dospelý: https://static.kosice.sk/s/7d217685dfe5fa9facd5b7f

– a Informovaný súhlas dospelý: https://static.kosice.sk/s/1bab845de21b389dc9360c

  • DETI – Testovanie je vhodné aj pre deti v akomkoľvek veku. Nezabudnite však spolu s nimi alebo za nich vyplniť:

– Dotazník deti a dorast: https://static.kosice.sk/s/76f222025cafcb78cc77d2555

– a Informovaný súhlas zákonný zástupca:

https://static.kosice.sk/s/2e8fd55d681f8a4fcda25a73

Lekárska fakulta UPJŠ pripravila aj informovaný súhlas pre deti od 12 do 14 rokov a od 15 do 17 rokov, ktoré im primeraným spôsobom objasňujú účely i význam testu.  Nie je potrebné ich podpisovanie.

Všetky informácie i dokumenty nájdete aj tu: https://korona.kosice.sk/protilatky/

 AKO PREBIEHA TESTOVANIE?

Zdravotný pracovník odoberie z bruška prsta niekoľko kvapiek krvi  a následne vykoná „rýchlotest“, po ktorom môžete upustiť odberové miesto. Výsledok Vám bude oznámený prostredníctvom SMS správy do 1 hodiny.

AKÉ VÝSLEDKY MÔŽETE V SMS OČAKÁVAŤ?

❌ NEGATÍVNY VÝSLEDOK – s najväčšou pravdepodobnosťou ste sa s vírusom nestretli alebo sa u vás po prekonaní ochorenia nevytvorila dostatočná ochrana proti infekcii.

✅ POZITÍVNY VÝSLEDOK – buď ste v minulosti prekonali ochorenie, alebo ním aktuálne trpíte.

✅ Pozitivita IgG

– prekonali ste ochorenie Covid-19 a máte protilátky.

– IgG je imunoglubín „neskorej fázy“ – tvorí sa približne od 14. dňa po kontakte s infekciou. V organizme pretrváva mesiace až roky.

✅ Pozitivita IgG a zároveň pozitivita IgM

– ochorenie ste prekonali len nedávno.

–  IgM je imunoglubín „akútnej fázy“. Jeho hladina po prekonaní ochorenia  klesá pomerne rýchlo. Tvorí sa na 7. až 10. deň po kontakte s infekciou.

✅ Pozitivita IgM – ochorenie Covid-19 prebieha, je potrebné dodržanie protiepidemiologických opatrení a vykonanie antigénového alebo PCR testu.

Ak máte ďalšie otázky, pozrite si informovaný súhlas, nájdete v ňom konkrétnejšie informácie i ďalšie kontakty pre prípadné otázky.

Ďakujeme, že svojou účasťou na štúdii pomôžete zmapovať aktuálnu epidemickú situáciu v košickom regióne.

Zdroj : Mesto Košice

Zmena veľkosti písma