«

»

apr 19

REKONŠTRUKCIA CHODNÍKOV

V Mestskej časti Košice – Nad jazerom sa v týchto dňoch dokončuje rekonštrukcia chodníkov v spolupráci s Mestom Košice.

Od dnešného dňa sa práce presunuli na Rovníkovú ulicu. Pracovníci riešia bezbariérovosť priechodov a odstránenie poškodeného asfaltového krytu.

  • Ulice Irkutská a Rovníková čakajú na pokládku finišerom.
  • Pracovať na rekonštrukcii chodníkov budú najbližšie týždne.
  • O ďalších úpravách vás budeme informovať v najbližších dňoch.
  • Opravy,  o ktoré ste nás žiadali v roku 2020,  sme predostreli Mestu Košice ako správcovi chodníkov.

Zmena veľkosti písma