«

»

apr 15

ZBER POSYPOVÉHO MATERIÁLU

KOSIT a.s. pokračuje budúci týždeň so zberom posypového materiálu v našej mestskej časti . Práce   na celom území mesta spolu s dispečingom KOSIT-u koordinuje Referát dopravy MMK. Posypový materiál pracovníci upratujú najskôr na hlavných križovatkách, nasledujú  vozovky, kde premáva MHD a končia bočnými komunikáciami (vozovky, chodníky a parkoviská).

Zber posypového materiálu sa bude realizovať nasledovne:

  • 19.4. ( pondelok ) – Baltická + podjazd , Kaspická, Bukovecká, Čiernomorská, Azovská, Donská, Amurská , Polárna, Ladožská, Čingovská, Ždiarska, Rovníková, Poludníková, Gagarinovo námestie, Sputníková 
  • 20.4. (utorok ) – Levočská, Dneperská, Irkutská, Spišské námestie, Jenisejská, Uralská, Raketová, Námestie 
  • kozmonautov, Družicová, Stálicová, Važecká, Galaktická, Meteorová, Talinská, Golianova

Majiteľov motorových vozidiel prosíme, aby v čase od 7:00 do 12:00 hod uvoľnili komunikácie pre plynulý priebeh zberu posypu a zvýšili svoju pozornosť a boli trpezliví.

Zmena veľkosti písma