«

»

júl 07

Sme sídlisko žien – trochu čísel o nás

Naša mestská časť Nad jazerom je domovom pre 23 596 obyvateľov. Z toho tu žije o 1 136 žien viac ako mužov.

Väčšina z nás žije v bytoch, ktorých je na sídlisku zhruba 9 000. Len na dvoch uliciach – na Jenisejskej a Baltickej žijú Jazerčania aj v rodinných domoch. V roku 2020 sme privítali zatiaľ 77 detí, z toho opäť vedú dievčatá – je ich 45. Najstarší obyvateľ evidovaný v mestskej časti – je opäť žena – má 101 rokov. Medzi najstaršími obyvateľmi máme vo veku od 90 do 100 rokov zastúpenie v každom roku. Vekový priemer našich obyvateľov je 42,5 rokov. 

zdroj: Evidencia obyvateľov MČ

Zmena veľkosti písma