«

»

okt 22

Oslávili sme životné jubileá seniorov

Naša mestská časť si uctila seniorov, ktorí v tomto roku oslavujú okrúhle životné jubileá – 70, 75, 80, 85, 90 a viac rokov. Starostka Lenka Kovačevičová a poslanci miestneho zastupiteľstva (MiZ) sa s vyše 400 ľuďmi stretli počas troch dní v Kultúrnom stredisku Jazero.   V prvý deň osláv ich pozdravila aj námestníčka primátora mesta Košice Lucia Gurbaľová, prihovorili sa aj predsedníčka zdravotno – sociálnej komisie pri MiZ Lucia Kleinová a predseda Rady seniorov v meste Košice Ján Caban. Starostka aj jej zástupca ocenili 7 manželských párov z našej mestskej časti, ktorí v tomto roku oslavujú Zlatú svadbu – 50 rokov spoločného života. Každému prítomnému oslávencovi aj osobne zagratulovali miestni poslanci. Program, ktorý pripravili žiaci z materských a základných škôl na sídlisku – MŠ na Azovskej, MŠ na Jenisejskej, MŠ na Dneperskej, špeciálna ZŠ na Galaktickej ulici a tiež študentky zo súkromnej SOŠ na Bukoveckej ulici – sa niesli v znamení poďakovania, úcty a lásky k našim starkým. Vystúpili aj tanečníci z G mini dance team-u, zaspieval spevokol Jazerčan a zanôtila aj obľúbená Anna Gaja.

Zmena veľkosti písma